previous pauseresume next

انتصاب رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز

با ابلاغ حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ آقای دکتر چاوش زاده به عنوان ریاست شبکه بهداشت و درمان نطنز انتخاب شدند. لازم به ذکر است مراسم تودیع آقای دکتر شاهون و معارفه آقای دکتر چاوش زاده طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.