previous pauseresume next

بازدید شبانه ریاست بیمارستان از بخش های باليني

شب گذشته جناب آقای دکتر چاوش زاده، ریاست بیمارستان خاتم الانبیاء، با همراهی اعضاء تیم بهبود کیفیت بیمارستان از بخش های جنرال و سی سی یو بازدید به‌ عمل آورده و روند انجام امور باليني و پرستاری بیماران را در نوبت کاری شب مورد ارزیابی قرار دادند.