previous pauseresume next

برگزاری رزمایش بزرگ هسته ای حضرت روح الله

مانور بزرگ پدافند هسته ای حضرت روح الله از ساعت شش صبح امروز آغاز شد. طبق سناریو طراحی شده؛ رزمایش از سایت هسته ای شهید احمدی نژاد شروع شده و مصدومان ناشی از حادثه پرتویی به بیمارستان های شهر کاشان و خاتم الانبیاء نطنز و فاطمیه بادرود انتقال یافتند.در این رزمایش تعدادی از مصدومان ناشی از حادثه پرتویی به بیمارستان  خاتم الانبیاء و تعدادی مصدوم ناشی از تصادف جاده ای به بیمارستان فاطمیه انتقال یافته و کار تحویل و درمان مصدومان حادثه در این دو مرکز انجام شد. اعضاء تیم  درمانی مستقر در بیمارستان خاتم الانبیاء در جلسات آموزشی که در شهریور ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  برگزار شده بود شرکت داشته و آموزش های لازم را در خصوص نحوه برخوردبا مصدومان پرتویی و آلودگی زدایی از مصدومان آلوده دیده بودند.