previous pauseresume next

برگزاری مراسم افطار با دعوت از کارکنان بیمارستان و خانواده آنها

مراسم پرفیض افطار  با دعوت از کلیه پرسنل بیمارستان و خانواده های محترم آنها و نیز جمعی از همکاران محترم  شبکه بهداشت در روز یکشنبه مورخ سی ام خرداد ماه مصادف با روز سیزدهم ماه رمضان در تالار پذیرایی فرهنگیان برگزار خواهد شد. کارتهای دعوت همکاران محترم نیز دیروز در بخشها و واحد های بیمارستان توزیع شدند.امید است شب پرخاطره ای برای همه همکاران محترم در پیش داشته باشیم.